Tải trọng: 28,4 Tấn

Tin Khuyến mãi

Kinh doanh xe: 0933 805 917
Hỗ trợ kỹ thuật: 0901 808 265
Cung cấp phụ tùng: 0901 808 265