Tải trọng: 28,4 Tấn

Tin Khuyến mãi

Kinh doanh xe: 0901 808 266
Hỗ trợ kỹ thuật: 0901 808 265
Cung cấp phụ tùng: 0901 808 265